... du fordyper deg

MK-programmet på andre årstrinnet utvider din teoretiske forståelse av mediene og deres plass i samfunnet. Samtidig får du prøve deg mer i praktisk bruk av programvare på din PC, i TV-studio, med kamera og lydopptaker.

Prosjekt til fordypning er elevenes egne timer til dypdykk inn i områder og ferdigheter de interesserer seg for. Slike prosjekter skal legges opp mot faglige målsettinger fra tredje året, men kan ha ulike former.

PTF kan ta form av oppdrag for bedrifter og organisasjoner, det kan dreie seg om faglig fordypning og spesialisering, eller være organisert som utplassering i bedrifter.

av Møller, Marlén Nygård, publisert 29. april 2013 | Skriv ut siden