Her ved Tangen VGS er det en helsesøster som arbeider i skolehelsetjenesten. Helsetjenesten sin oppgave er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Fokuset er på fysisk, psykisk og seksuell helse.

Helsetjenesten ønsker å medvirke til at ungdommene aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/trivsel og bli mest mulig tilfreds.

Dette gjøres gjennom opplysningsvirksomhet, veiledning individuelt el i grupper. En viktig del av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning.

Helsetjenesten samarbeider med ulike instanser og deltar i noen av skolens møter.

Helsetjenesten har taushetsplikt!

Ingunn Midtdal Abildgaard  
Mob: 957 96 524

Ingunn M Abildgaard


Tilstedeværelse:

Tirsdag: kl 08.00-15.00 
Onsdag: 
kl 08.00-15.00 
Torsdag: kl 07.30-11.00
Fredag:
kl 08.00-15.00 


Helsesøster har kontor i 6 etg. mot Bystranda.

Du er velkommen til å ta kontakt før bekymringen/uroen blir for stor. Send gjerne en sms for å bestille time eller kom innom i friminuttet/midttimen.
av Møller, Marlén Nygård, publisert 7. mai 2013 | Skriv ut siden