Tangen vgs er en av Vest-Agders største videregående skoler med 1200 elever og 200 ansatte. Alle våre programfagområder er samlokalisert i et fantastisk skolebygg som åpner opp for gode samarbeidsmuligheter for elever og lærere.

Lærebøker
Alle elever i videregående skole har krav på gratis læremidler. Det vil altså ikke være nødvendig å skaffe bøker selv. Bøkene vil bli lånt ut på biblioteket i løpet av de første ukene på skolen. Les mer her...

Læreplaner
Undervisningen baserer seg på læreplanene for de ulike avdelingene som du finner på internettadressen: www.utdanningsdirektoratet.no

ID-kort
Alle elever skal ha ID-kort. Dette er eleven legitimasjon på skolen og brukes på biblioteket, kopiering, utskrift m.m. Det er kun Vg1 elever som blir fotografert ved skolestart og får automatisk id-kort. Vg2 og Vg3 elever må henvende seg i skoles servicetorg dersom de ikke har id-kort fra tangen tidligere skoleår. Påfylling av poeng på id-kort gjøres i skolens servicetorg.

Elevskap
Alle elever vil få tildelt ett elevskap ved skolestart. Elever på Restaurant- og matfag og Bygg- og anleggsteknikk vil i tillegg få tilgang til ett garderobeskap når de er i verksted. Hengelås til Vg1 elever blir utlevert av kontaktlærer ved skolestart. 

Tilrettelegging
Dersom du har krav på utvidet tid på prøver og eksamener eller av andre ulike årsaker trenger tilrettelegging må dette søkes og dokumenteres hvert skoleår. Søknadskjema finner du i servicetorget. 

Stipend og lån
Alle elever kan søke om stipend. Informasjon om dette finner du lånekassens sin hjemmeside: www.lanekassen.no


Skoleskyss
Det er AKT som behandler og innvilger søknader om skoleskyss, inkludert skysstilskudd og spesialskyss. Mer om skoleskyss her

 

Skoledagen / undervisningstider

Skoletime

Fra klokke

Til klokke

1.time

08.00

08.45

2.time

08.45

09.30

3.time

09.40

10.25

4.time

10.30

11.15

Lunsj

11.15

11.50

5.time

11.50

12.35

6.time

12.40

13.25

7.time

13.35

14.20

8.time

14.25

15.10

9.time

15.15

16.00