Tangen VGS har et samarbeidsprosjekt med Strømmestiftelsen og deres arbeid i Tanzania gjennom Bonga-prosjektet. Bonga betyr "dialog" eller "samtale" på swahili. Målet er å styrke unge kvinners posisjon i lokalsamfunn gjennom lese- og skriveopplæring, yrkesopplæring, og gi dem kunnskap om egne rettigheter. Som del av prosjektet er deltakerne med i spare- og lånegrupper (mikrofinans) som gir dem mulighet til å spare og låne penger for å komme i gang med egen virksomhet.

I den anledning arrangerer Tangen "Internasjonal dag" 1. november og "Gi en dag" 8. november.


Program for "Internasjonal dag" / torsdag 1.november
Sted: Konferansesalen til Q42

Tidspunkt: Program:
Senest kl 08.30 Oppmøte i Q42
kl 09.00-09.45 Presentasjon om Bonga-prosjektet holdes av elevene som
var i Tanzania i uke 39
Kl 09.45-10.00 Informasjon om "Gi en dag"
Kl 10.00-10.15 Pause
Kl 10.15-11.30 Fremvisning av dokumentarfilmen "City of Joy" (2016) om
fredsprisvinner Dr. Denis Mukwege fra Kongo.
Kl 11.30-12.00 Pause
Kl 12.00-13.00 Foredrag "Engasjer deg" av Eirik Lundblad, som har erfaring
fra ulike nødhjelpsorganisasjoner og bistandsarbeid


Viktig at elevene møter presis.
Fravær blir registret både før og etter programmet.

Med forbehold om endringer i programmet

Program for "Gi en dag" / torsdag 8.november

Elevene skal jobbe og tjene inn et beløp som gis til Bonga-prosjektet. Elevene må selv skaffe arbeid denne dagen.

Beløpet er satt til 400 kroner.

Beløpet kan betales kontant, via vipps #129437 (Gi en dag Tangen VGS) eller pr. bankkonto 3201.65.84303

NB: Alle overføringer på konto og vipps må merkes med elevens navn og klasse.

Elever som ikke får jobb på "Gi en dag" må møte på skolen kl. 09.00 for alternativt opplegg.

av Møller, Marlén Nygård, publisert 23. oktober 2018 | Skriv ut siden